Dohoda o ukončení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503821100/0099

Dohoda bola uzatvorená dňa 10.06.2021 z dôvodu nezískania stavebného povolenia na uskutočnenie stavby v zmysle územného rozhodnutia následkom čoho nedošlo ani k realizácie/uloženiu prípojky plynu na nehnuteľnostiach vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy v zmysle uzatvorenej zmluvy.

Dátum uzatvorenia: 10.6.2021
Dátum zverejnenia: 10.6.2021
Dátum účinnosti: 11.6.2021
 

 
 
  
 

Aktualizácia: 10.6.2021 | Počet zobrazení: 85
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.