Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286502362100

Zmluva uzatvorená dňa 11.06.2021 za účelom uloženia vodovodnej a elektrickej prípojky k stavbe „Polyfunkčný areál, dostavba a nadstavba, Karpatská 9, Bratislava“ na pozemku reg. E-KN parc. č. 21709 v k.ú. Staré Mesto

Dátum uzatvorenia: 11.6.2021
Dátum zverejnenia: 11.6.2021
Dátum účinnosti: 12.6.2021
 

 
 
  
 

Aktualizácia: 11.6.2021 | Počet zobrazení: 129
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.