Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

zmluva uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky a Preložky slaboprúdových vedení na pozemkoch registra C-KN parc.č. 219828/1, 11150/1 v k.ú. Nivy
Číslo zmluvy: 286503402100/0099
Dátum uzatvorenia: 14.06.2021
Dátum zverejnenia: 14.06.2021
Dátum účinnosti: 15.06.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 
    
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 14.6.2021 | Počet zobrazení: 110
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.