Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288802602100/0099

Zriadenie vecného bremena za účelom umiestnenia, užívania, prevádzkovania, údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akýchkoľvek iných stavebných úprav stavebného objektu PS 101 Transformačnej stanice na pozemku reg. „C“ parc. č. 2555/661, k. ú. Lamač

Dátum uzatvorenia: 09.06.2021
Dátum zverejnenia: 14.06.2021
Dátum účinnosti: 15.06.2021
Oddelenie majetkový vzťahov
 

 
 
     
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 14.6.2021 | Počet zobrazení: 122
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.