Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286503172100/0099

Zmluva uzatvorená dňa 16.06.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky pre stavbu „Rozšírenie komunikácie Prvosienková ul. -I. etapa“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 21586/1, 21586/29 a pozemku registra „E“ KN parc. č. 4446 v k.ú. Staré Mesto
Dátum uzatvorenia: 16.06.2021
Dátum zverejnenia: 16.06.2021
Dátum účinnosti: 17.06.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 16.6.2021 | Počet zobrazení: 98
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.