Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286502852100/0099

uloženie SO.501 Rozšírenie distribučnej siete - NN prípojka k stavbe "Dva rodinné domy", na pozemkoch registra E-KN parc. č. 2281 a 2282, k.ú. Staré Mesto
Dátum uzatvorenia: 16.06.2021
Dátum zverejnenia: 16.06.2021
Dátum účinnosti: 17.06.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 16.6.2021 | Počet zobrazení: 96
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.