Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502912100/0099

Uzatvorená dňa 16.06.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia stavebných objektov SO 05 Prípojka STL Plyn, SO 07 Prípojka kanalizácie s prečerpávacou stanicou k stavbe ,,Bytové domy Kuklovská“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 3803, LV č. 4971 v k.ú. Karlova Ves
Dátum uzatvorenia: 16.06.2021
Dátum zverejnenia: 16.06.2021
Dátum účinnosti: 17.06.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 16.6.2021 | Počet zobrazení: 91
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.