Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286503352100

Uzatvorená dňa 16.06.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia plynovej prípojky k stavbe ,,Vybudovanie plynovej kotolne v budove MiÚ Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 891/120, parc. č. 891/123, LV č. 1 v k.ú. Rača
Dátum uzatvorenia: 16.06.2021
Dátum zverejnenia: 16.06.2021
Dátum účinnosti: 17.06.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 16.6.2021 | Počet zobrazení: 94
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.