Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502782100/0099

Uzatvorená dňa 17.06.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky, NN prípojky a prípojky plynu k stavbe ,,Bytový dom Podunajské Biskupice“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 2916, LV č. 2214, k.ú. Podunajské Biskupice
Dátum uzatvorenia: 17.06.2021
Dátum zverejnenia: 17.06.2021
Dátum účinnosti: 18.06.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 17.6.2021 | Počet zobrazení: 108
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.