Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503992100/0099

uzatvorená za účelom uloženia elektrickej, plynovej a vodovodnej prípojky k stavbe "Rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami" na pozemok reg. "E" KN parc. č. 410 v k. ú. Rusovce
Číslo zmluvy: OKDS VBZ 00001303
Dátum uzatvorenia: 19.07.2021
Dátum zverejnenia: 19.07.2021
Dátum účinnosti: 20.07.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 19.7.2021 | Počet zobrazení: 50
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.