Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503732100/0099

uzatvorená za účelom uloženia elektrickej prípojky k stavbe "Rodinný dom" na pozemok reg. "C" KN parc. č. 210 v k. ú. Devínska Nová Ves
Číslo zmluvy: OKDS VBZ 00001302
Dátum uzatvorenia: 19.07.2021
Dátum zverejnenia: 19.07.2021
Dátum účinnosti: 20.07.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 19.7.2021 | Počet zobrazení: 44
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.