Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286503562100

uzatvorená za účelom uloženia dažďovej kanalizácie k stavbe "Obchodno-spoločenský komplex, Mýtna-Radlinského, I. etapa, Administratívno-obytný súbor, Bratislava" na pozemky reg. "C" KN parc. č. 21736/4, 31736/23 v k. ú. Staré Mesto
Číslo zmluvy: OKDS VB 00000747
Dátum uzatvorenia: 19.07.2021
Dátum zverejnenia: 19.07.2021
Dátum účinnosti: 20.07.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 19.7.2021 | Počet zobrazení: 54
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.