Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286503572100

uzatvorená za účelom uloženia dažďovej kanalizácie k stavbe "Obchodno-spoločenský komplex, Mýtna, Radlinského, časť - 2. etapa, Bratislava" na pozemok reg. "E" KN parc. č. 21744 v k. ú. Staré Mesto
Číslo zmluvy: OKDS VB 00000746
Dátum uzatvorenia: 19.07.2021
Dátum zverejnenia: 19.07.2021
Dátum účinnosti: 20.07.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 19.7.2021 | Počet zobrazení: 68
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.