Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286503152100

uzatvorená za účelom uloženia stavebného objektu SO 240 Káblové rozvody NN k stavbe "BA_Staré Mesto, Fraňa Kráľa, NNK, TS, VNK" na pozemok reg. "C" KN parc. č. 21566 v k. ú. Staré Mesto
Číslo zmluvy: OKDS VB 0000744
Dátum uzatvorenia: 19.07.2021
Dátum zverejnenia: 19.07.2021
Dátum účinnosti: 20.07.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 19.7.2021 | Počet zobrazení: 61
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.