Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503482100/0099

Zmluva uzatvorená dňa 19.07.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia stavebných objektov - SO.121 Predĺženie splaškovej kanalizácie DN 300, SO.108 Kanalizačná prípojka a SO.106 STL plynová prípojka pre stavbu „Polyfunkčný dom Galvaniho" na pozemku registra „E“ KN parc. č. 22224/1 v k.ú. Trnávka
Dátum uzatvorenia: 19.07.2021
Dátum zverejnenia: 19.07.2021
Dátum účinnosti: 20.07.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 19.7.2021 | Počet zobrazení: 101
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.