Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504372100/0099

Uzatvorená dňa 21.07.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky, vodomernej šachty, kanalizačnej prípojky, kanalizačnej šachty k stavbe ,,Rodinný dom - VILA VARTA“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 22301, LV č. 3495, parc. č. 4961, LV č. 3610, k.ú. Vinohrady
Číslo zmluvy: 286504372100/0099
Dátum uzatvorenia: 21.07.2021
Dátum zverejnenia: 21.07.2021
Dátum účinnosti: 22.07.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 21.7.2021 | Počet zobrazení: 145
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.