Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286503712100/0099

Zmluva uzatvorená dňa 22.07.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky pre stavbu ,,Prestavba objektu Košická 52, Bratislava“ na pozemky registra „C“ KN parc. č. 9392/1, 21823/1 v k.ú. Nivy
Dátum uzatvorenia: 22.07.2021
Dátum zverejnenia: 22.07.2021
Dátum účinnosti: 23.07.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 
       
 

Aktualizácia: 22.7.2021 | Počet zobrazení: 111
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.