Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286504532100

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286504532100 Uzatvorená dňa 28.07.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky a NN prípojky k stavbe „Ručná autoumyváreň -Ružinovská ulica, Bratislava“ v k.ú. Ružinov na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 3184/2, parc. č. 1207/13, LV č. 1201, na pozemku registra „C“ KN parc. č. 1207/11, LV č. 1, na pozemku registra „C“ KN parc. č. 22218/6, LV č. 326, na pozemku registra „E“ KN parc. č. 15680/300, LV č. 7868, v k.ú. Trnávka na pozemku registra „C“ KN parc. č. 22220/5, LV č. 1, na pozemku registra „E“ KN parc. č. 15680/100, LV č. 5109.

Dátum uzatvorenia: 28.07.2021
Dátum zverejnenia: 28.07.2021
Dátum účinnosti: 29.07.2021
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 28.7.2021 | Počet zobrazení: 88
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.