Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0354 2100/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28 88 0354 2100/0099, ktorej predmetom je budúce zaťaženie pozemku reg. „C“ v k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 3186/41 - ostatná plocha, v rozsahu predbežne určenom na cca 10 m2, spočívajúce v zriadení a uložení stavebného objektu „A501.9 Zokruhovanie verejného vodovodu A3“

Dátum uzatvorenia: 26.07.2021
Dátum zverejnenia: 29.07.2021
Dátum účinnosti: 30.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 
      
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 29.7.2021 | Počet zobrazení: 65
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.