Zmluva o nájme pozemku č. 08 88 0379 21 00

Nájom pozemkov registra E KN parc. č. 6078 a parc. č. 6079/1, k.ú. Vinohrady, za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov zastavaných komunikáciou.

Dátum uzatvorenia: 29.07.2021
Dátum zverejnenia: 29.07.2021
Dátum účinnosti: 30.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 
    
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 29.7.2021 | Počet zobrazení: 331
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.