Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

zmluva uzatvorená za účelom uloženia inžinierskych sietí na pozemku registra C-KN parc.č. 1437 k.ú. Podunajské Biskupice

Číslo zmluvy: 286504292100/0099
Dátum uzatvorenia: 29.07.2021
Dátum zverejnenia: 29.07.2021
Dátum účinnosti: 30.07.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 
     
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 29.7.2021 | Počet zobrazení: 53
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.