Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286504002100

uzatvorená za účelom uloženia stavebného objektu SO 07 Prípojka VN k stavbe "Polyfunkčný objekt Premiére, Beskydská ul." na pozemku reg. "E" KN parc. .č 21710 v k. ú. Staré Mesto
Číslo zmluvy: OKDS VB 00000752
Dátum uzatvorenia: 03.08.2021
Dátum zverejnenia: 03.08.2021
Dátum účinnosti: 04.08.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 3.8.2021 | Počet zobrazení: 72
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.