Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

zmluva uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky na pozemku registra C-KN parc.č. 22122/1 v k.ú. Trnávka
Číslo zmluvy: 286504802100/0099
Dátum uzatvorenia: 05.08.2021
Dátum zverejnenia: 06.08.2021
Dátum účinnosti: 07.08.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 6.8.2021 | Počet zobrazení: 82
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.