Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

zmluva uzatvorená za účelom uloženia inžinierskych sietí na pozemkoch registra E-KN parc.č. 1385, 1413 a pozemku registra C-KN parc.č. 2525/1 v k.ú. Dúbravka
Číslo zmluvy: 286504752100/0099
Dátum uzatvorenia: 16.08.2021
Dátum zverejnenia: 16.08.2021
Dátum účinnosti: 17.08.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 16.8.2021 | Počet zobrazení: 77
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.