Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

zmluva uzatvorená za účelom uloženia inžinierskych sietí na pozemku registra E-KN parc.č. 18064 v k.ú. Vinohrady
Číslo zmluvy: 286502882100-0099
Dátum uzatvorenia: 16.08.2021
Dátum zverejnenia: 16.08.2021
Dátum účinnosti: 17.08.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 16.8.2021 | Počet zobrazení: 80
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.