Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504742100/0099

Zmluva uzatvorená dňa 17.08.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia drobnej stavby NN prípojky na pozemku registra „C“ KN parc. č. 538 v k.ú. Devínska Nová Ves
Dátum uzatvorenia: 17.08.2021
Dátum zverejnenia: 17.08.2021
Dátum účinnosti: 18.08.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 17.8.2021 | Počet zobrazení: 77
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.