Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0504 21 00

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0504 21 00, ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena práva presahu strechy na časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 210, k. ú. Devínska Nová Ves.
Dátum uzatvorenia: 17.08.2021
Dátum zverejnenia: 18.08.2021
Dátum účinnosti: 19.08.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 18.8.2021 | Počet zobrazení: 73
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.