Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286504552100/0099

Zmluva uzatvorená dňa 27.08.2021 za účelom uloženia NN prípojky k stavbe „Rodinný dom RD6 - SO 07.1 Distribučné rozvody NN“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 2652/928 v k.ú. Záhorská Bystrica
Dátum uzatvorenia: 27.8.2021
Dátum zverejnenia:27.8.2021
Dátum účinnosti: 28.8.2021
 

 
 
   
 

Aktualizácia: 27.8.2021 | Počet zobrazení: 99
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.