Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286504842100

Zmluva uzatvorená dňa 27.08.2021 za účelom uloženia stavebných objektov – SO 10 Prípojka vody – Veža byty a SO 13 Prípojka splaškovej kanalizácie – Veža byty k stavbe „Polyfunkčný objekt Klingerka“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 21796/1 a 21800 v k.ú. Nivy.
Dátum uzatvorenia: 27.8.2021
Dátum zverejnenia:27.8.2021
Dátum účinnosti: 28.8.2021
 

 
 
  
 

Aktualizácia: 27.8.2021 | Počet zobrazení: 91
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.