Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504852100/0099

Uzatvorená dňa 30.08.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky k stavbe ,,Rodinný dom Sinokvetná 1558/5 - PRESTAVBA, PRÍSTAVBA A NADSTAVBA“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 352/16, LV č. 7868, v k.ú. Ružinov
Dátum uzatvorenia: 30.08.2021
Dátum zverejnenia: 30.08.2021
Dátum účinnosti: 31.08.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 30.8.2021 | Počet zobrazení: 84
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.