Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Zmluva uzatvorená za účelom uloženia inžinierskych sietí na pozemkoch registra C-KN parc.č. 21890/3, 10634/4 a registra E-KN parc.č. 21890, 15295/4 v k.ú Nivy
Číslo zmluvy: 286505122100/0099
Dátum uzatvorenia: 02.09.2021
Dátum zverejnenia: 02.09.2021
Dátum účinnosti: 03.09.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 2.9.2021 | Počet zobrazení: 81
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.