Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504982100/0099

Zmluva uzatvorená dňa 06.09.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia elektrickej prípojky pre stavbu ,,Polyfunkčný objekt Brány“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 3675/23, 3688/20, 3688/21 a registra „E“ KN parc. č. 5404 v k.ú. Petržalka.
Dátum uzatvorenia: 06.09.2021
Dátum zverejnenia: 06.09.2021
Dátum účinnosti: 07.09.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 6.9.2021 | Počet zobrazení: 82
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.