Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286503652100

uloženie distribučnej rozvodnej skrine SR 3/2 k stavbe "NN prípojka" pre existujúcej záhrady, rekreačnú chatu a k stavbe "Prístavba rekreačnej chaty", pozemok registra C-KN parc. č. 2285/3, k.ú. Dúbravka
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000766
Dátum uzatvorenia: 06.09.2021
Dátum zverejnenia: 06.09.2021
Dátum účinnosti: 07.09.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 6.9.2021 | Počet zobrazení: 108
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.