Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505032100/0099

uzatvorená za účelom uloženia stavebných objektov SO 05 Prípojka vody, SO 06 PRípojka splaškovej kanalizácie, SO 07 PRípojka plynu, SO 08 Elektrická NN prípojka k stavbe "Súbor rodinných domov Záhumenice-novostavba" na pozemku reg. "E" KN parc. č. 1412/100 v k. ú. Záhorská Bystrica
Číslo zmluvy: OKDS VBZ 00001326
Dátum uzatvorenia: 07.09.2021
Dátum zverejnenia: 07.09.2021
Dátum účinnosti: 08.09.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 7.9.2021 | Počet zobrazení: 102
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.