Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286505152100

uloženie prípojok splaškovej a dažďovej kanalizácie, vybudovaných v rámci SO 202 Kanalizačná prípojka k stavbe "Polyfunkčný objekt Bosákova ulica, IV. etapa sekcia C" na pozemkoch registra C-KN parc. č. 5393/1 a 5394/1, k.ú. Petržalka
Číslo zmluvy: OKDSVB 00000767
Dátum uzatvorenia: 08.09.2021
Dátum zverejnenia: 08.09.2021
Dátum účinnosti: 09.09.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 8.9.2021 | Počet zobrazení: 98
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.