Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505422100/0099

Uzatvorená dňa 14.09.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia prípojky STL plynovodu PE D32 k stavbe ,,2 Rodinné domy“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 429/2, LV č. 1395, v k.ú. Podunajské Biskupice
Dátum uzatvorenia: 14.09.2021
Dátum zverejnenia: 14.09.2021
Dátum účinnosti: 15.09.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 14.9.2021 | Počet zobrazení: 104
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.