Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505082100/0099

uzatvorená za účelom uloženia stavebného objektu SO 31.1 Verejný vodovod DN-200-predĺženie na Harmincovu k stavbe "Polyfunkčný súbor Čerešne 2" na pozemky reg. "C" KN parc. č. 2726/12, 2726/45, 2727/15, 2727/33, 2727/49 v k. ú. Dúbravka
Dátum uzatvorenia: 17.09.2021
Dátum zverejnenia: 17.09.2021
Dátum účinnosti: 18.09.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 17.9.2021 | Počet zobrazení: 116
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.