Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286503182100

Uzatvorená dňa 17.09.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia kanalizačnej prípojky a NN prípojky k stavbe ,,Verejný skladový objekt SELFSTORAGE“ na pozemkoch registra „E“ KN parc. č. 13669/101, parc. č. 13669/102, parc. č. 13665/2, LV č. 1, k.ú. Nové Mesto
Dátum uzatvorenia: 17.09.2021
Dátum zverejnenia: 17.09.2021
Dátum účinnosti: 18.09.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 17.9.2021 | Počet zobrazení: 120
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.