Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504972100/0099

Zmluva uzatvorená dňa 24.09.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej, elektrickej, kanalizačnej a plynovej prípojky pre stavbu ,,Vila na Vansovej ul. 1, Bratislava - zmena dokončenej stavby“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 21523 v k.ú. Staré Mesto.
Dátum uzatvorenia: 24.09.2021
Dátum zverejnenia: 24.09.2021
Dátum účinnosti: 25.09.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 24.9.2021 | Počet zobrazení: 188
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.