Zmluva o zriadení vecného bremena

Zmluva uzatvorená za účelom uloženia inžinierskych sietí na pozemkoch registra E-KN parc.č. 2325/200, 2704/102, a registra C-KN parc.č. 882/2 v k.ú. Dúbravka
Číslo zmluvy: 286505692100/0099
Dátum uzatvorenia: 05.10.2021
Dátum zverejnenia: 05.10.2021
Dátum účinnosti: 06.10.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 5.10.2021 | Počet zobrazení: 147
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.