Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506532100/0099

Uzatvorená dňa 11.10.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky k drobnej stavbe ,,Elektrická prípojka k rozvádzaču RE“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 762, LV č. 1, v k.ú. Devínska Nová Ves.
Číslo zmluvy: 286506532100/0099
Dátum uzatvorenia: 11.10.2021
Dátum zverejnenia: 11.10.2021
Dátum účinnosti: 12.10.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 
      
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 11.10.2021 | Počet zobrazení: 131
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.