Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506202100

Zmluva uzatvorená dňa 12.10.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia drobnej stavby vodovodnej prípojky na pozemku registra „C“ KN parc. č. 3648/1 v k.ú. Vrakuňa.
Dátum uzatvorenia: 12.10.2021
Dátum zverejnenia: 12.10.2021
Dátum účinnosti: 13.10.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 12.10.2021 | Počet zobrazení: 176
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.