Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505202100/0099

Uzatvorená dňa 11.10.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky splaškovej a NN prípojky k stavbe ,,Výrobno prevádzkový objekt FOR.SPACE“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 3084/015, parc. č. 3084/18, LV č. 1748, na pozemku registra „E“ KN parc. č. 5404, LV č. 4833, k.ú. Petržalka
Dátum uzatvorenia: 11.10.2021
Dátum zverejnenia: 12.10.2021
Dátum účinnosti: 13.10.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 
 

Aktualizácia: 12.10.2021 | Počet zobrazení: 133
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.