Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

zmluva uzatvorená za účelom uloženia elektro prípojky na pozemku registra C-KN parc.č. 1834/1 v k.ú. Devínska Nová Ves
Číslo zmluvy: 286506452100/0099
Dátum uzatvorenia: 14.10.2021
Dátum zverejnenia: 14.10.2021
Dátum účinnosti: 15.10.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 14.10.2021 | Počet zobrazení: 157
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.