Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286501772100/0099

Uzatvorená dňa 20.10.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia VN prípojky a NN prípojky k stavbe ,,Novostavba skladových priestorov" na pozemkoch registra „E“ KN parc. č. 888, parc. č. 881/26, LV č. 270, na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 3141/1, parc. č. 3141/5, LV č. 1095, k.ú. Vrakuňa
Dátum uzatvorenia: 20.10.2021
Dátum zverejnenia: 20.10.2021
Dátum účinnosti: 21.10.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 20.10.2021 | Počet zobrazení: 176
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.