Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506462100/0099

Zmluva uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky a prípojky plynu k stavbe "Novostavba rodinného domu MAŠ" na pozemku registra C-KN parc.č. 89/2 v k.ú. Rusovce
Dátum uzatvorenia: 25.10.2021
Dátum zverejnenia: 25.10.2021
Dátum účinnosti: 26.10.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 25.10.2021 | Počet zobrazení: 151
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.