Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286506552100/0099

zmluva uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky k stavbe "Bytový dom Vajnorská" na pozemkoch registra C-KN parc. č.21968/2, 11279/2, 11296/1 v k.ú. Nové Mesto
Dátum uzatvorenia: 03.11.2021
Dátum zverejnenia: 03.11.2021
Dátum účinnosti: 04.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 3.11.2021 | Počet zobrazení: 191
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.