Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506902100/0099

Uzatvorená dňa 05.11.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky, drobnej stavby ,,Prípojka NN pre rodinný dom, Ľubica Budajová, Lombardiniho 9, Bratislava“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 22032, LV č. 1, k.ú. Nové Mesto
Dátum uzatvorenia: 05.11.2021
Dátum zverejnenia: 05.11.2021
Dátum účinnosti: 06.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 5.11.2021 | Počet zobrazení: 183
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.