Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 2888 0420 2100

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 2888 0420 2100, ktorej predmetom je budúce zaťaženie pozemku reg. „C“ v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 1029/15 - ostatná plocha, v rozsahu predbežne určenom na cca 47 m2, spočívajúce v umiestnení, užívaní, prevádzkovaní, údržbe, oprave, úprave, rekonštrukcii, modernizácii a akejkoľvek inej stavebnej úprave Stavebného objektu „SO 06.2 Trafostanica TS 1x630 kVA“, podľa rozhodnutia stavebného úradu č. 2014-13/1296/G/2/Ro právoplaného dňa 22. 04. 2014.
Dátum uzatvorenia: 07.12.2021
Dátum zverejnenia: 07.12.2021
Dátum účinnosti: 08.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 7.12.2021 | Počet zobrazení: 190
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.