Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507192100/0099

uzatvorená za účelom uloženia stavebných objektov SO 301 Pitný vodovod, SO 401 Splašková kanalizácia a SO 501 Prípojka plynu k stavbe „Polyfunkčný dom Slovanská“, na pozemku reg. C-KN parc. č. 21742, k.ú. Staré Mesto.
Dátum uzatvorenia: 9.12.2021
Dátum zverejnenia: 9.12.2021
Dátum účinnosti: 10.12.2021
 

 
 
 

Aktualizácia: 9.12.2021 | Počet zobrazení: 195
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.